+47 90 22 24 44 
Mandag-Fredag: 07:30 -15:30

Hygiene


Hygiene brukes i dagligtale om det som er rent, friskt og sunnhetsfremmende. I moderne terminilogi er det vanligvis brukt om renhet. Tekstilvask Innlandet AS har fokus på hygiene og kvalitet som leverandør av rent tøy til helsesektoren.


Som leverandør av tekstiler (bl.a. operasjonstekstiler) til sykehus og øvrige helseinstutusjoner, må Tekstilvask Innlandet AS tilfredsstille gjeldende forskrifter, heunder:

  • Forskrift om smittevern i helsetjenesten.

Basert på forskriften er det laget retningslinjer som vi etterlever: 

  • Bransjestandard - smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (Utgave mai 2015 - Norske vaskeriers kvalitetstilsyn - NVK))
    "Hygieniske krav og retningslinjer for behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner"

Bransjestandarden er under kontinuerlig utvikling, og gjenspeiler god faglig praksis for vaskeridrift. NVK gjennomfører kontroller og revisjoner for å sikre at vaskeriene tilfredsstiller kravene i standarden, og man får tildelt godkjenning dersom vaskeriet tilfredsstiller kravene i standarden.

Tekstilvask Innlandet AS er godkjent av NVK.     

Våre vaskeprosesser innebærer en kjemotermisk desinfeksjon av tekstilene, som betyr at det benyttes en desinfiserende vaskeprosess ved bruk av kjemisk desinfeksjonsmiddel ved lavere temperatur enn 85°C. Våre vaskeprosesser oppfyller de krav og retningslinjer som er satt i bransjestandard om Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (NVK, 2015).

Vaskeriet er også underlagt kravene om internkontroll som innebærer en egenkontroll på de viktige delene av vaskeriet, slik at de aktuelle kravene oppfylles.